1900 6958
360° MerryLand Quy Nhơn

Mặt bằng

MẶT BẰNG TỔNG THỂ

Americana

AM1AM2AM3AM4AM5AM6EN1EN1EN1EN1EN1EN1


Hướng và vị trí

Keyblock Americana
[ Chọn xem chi tiết ]
01

NHÀ PHỐ ANH CĂN GÓC

13.5 x 18

DT khuôn viên: 235.0 m2

DT sàn xây dựng: 943.6 m2

xem chi tiết
02

NHÀ PHỐ ANH CĂN GÓC

13.5 x 18

DT khuôn viên: 235.0 m2

DT sàn xây dựng: 943.6 m2

xem chi tiết
03

NHÀ PHỐ ANH CĂN GÓC

15 x 18

DT khuôn viên: 262.0 m2

DT sàn xây dựng: 1070.6 m2

xem chi tiết
04

NHÀ PHỐ ANH CĂN GÓC

15 x 18

DT khuôn viên: 262.0 m2

DT sàn xây dựng: 1131.4 m2

xem chi tiết
05

NHÀ PHỐ ANH CĂN GÓC

15 x 18

DT khuôn viên: 262.0 m2

DT sàn xây dựng: 1131.4 m2

xem chi tiết
01

BIỆT THỰ MỸ CĂN GÓC

13.5 x 18

DT khuôn viên: 235 m2

DT sàn xây dựng: 739.9 m2

xem chi tiết
01

BIỆT THỰ MỸ CĂN GIỮA

7.5 x 18

DT khuôn viên: 135 m2

DT sàn xây dựng: 510.3 m2

xem chi tiết
02

BIỆT THỰ MỸ CĂN GIỮA

7.5 x 18

DT khuôn viên: 135 m2

DT sàn xây dựng: 510.3 m2

xem chi tiết
01

BIỆT THỰ MỸ CĂN GÓC GIỮA

7.5 x 18

DT khuôn viên: 135 m2

DT sàn xây dựng: 510.3 m2

xem chi tiết
02

BIỆT THỰ MỸ CĂN GÓC GIỮA

8.25 x 18

DT khuôn viên: 148.5 m2

DT sàn xây dựng: 559 m2

xem chi tiết
03

BIỆT THỰ MỸ CĂN GÓC GIỮA

9 x 18

DT khuôn viên: 162 m2

DT sàn xây dựng: 607.8 m2

xem chi tiết
01

NHÀ PHỐ MỸ CĂN GÓC THÁP

15 x 18

DT khuôn viên: 262 m2

DT sàn xây dựng: 888.5 m2

xem chi tiết
02

NHÀ PHỐ MỸ CĂN GÓC

15 x 18

DT khuôn viên: 262 m2

DT sàn xây dựng: 888.5 m2

xem chi tiết
03

NHÀ PHỐ MỸ CĂN GÓC TRÁI

9 x 18

DT khuôn viên: 154 m2

DT sàn xây dựng: 524 m2

xem chi tiết
04

NHÀ PHỐ MỸ CĂN GÓC THÁP

9 x 18

DT khuôn viên: 154 m2

DT sàn xây dựng: 524 m2

xem chi tiết
02

NHÀ PHỐ MỸ CĂN GIỮA

6 x 18

DT khuôn viên: 108 m2

DT sàn xây dựng: 409.8 m2

xem chi tiết
01

NHÀ PHỐ MỸ CĂN GIỮA

6 x 18

DT khuôn viên: 108 m2

DT sàn xây dựng: 409.8 m2

xem chi tiết
03

NHÀ PHỐ MỸ CĂN GIỮA

6 x 18

DT khuôn viên: 108 m2

DT sàn xây dựng: 408 m2

xem chi tiết
04

NHÀ PHỐ MỸ CĂN GIỮA

6 x 18

DT khuôn viên: 108 m2

DT sàn xây dựng: 396.8 m2

xem chi tiết
01

NHÀ PHỐ MỸ CĂN GÓC GIỮA

6 x 18

DT khuôn viên: 108 m2

DT sàn xây dựng: 409.8 m2

xem chi tiết
02

NHÀ PHỐ MỸ CĂN GÓC GIỮA

6 x 18

DT khuôn viên: 108 m2

DT sàn xây dựng: 392.6 m2

xem chi tiết
01

NHÀ PHỐ MỸ CĂN GÓC GIỮA

6 x 18

DT khuôn viên: 108 m2

DT sàn xây dựng: 408 m2

xem chi tiết
02

NHÀ PHỐ MỸ CĂN GÓC GIỮA

6 x 18

DT khuôn viên: 108 m2

DT sàn xây dựng: 396.8 m2

xem chi tiết
MẶT BẰNG TỔNG THỂ

Europe

IT1IT2EU3EU4EU1EU2LA1LA2EN2EN2EN2EN2EN2EN2FR1FR1FR1FR1FR1FR1


Hướng và vị trí

Keyblock Europe
[ Chọn xem chi tiết ]
01

NHÀ PHỐ ANH CĂN GÓC

12 x 20

DT khuôn viên: 224.0 m2

DT sàn xây dựng: 969.8 m2

xem chi tiết
02

NHÀ PHỐ ANH CĂN GÓC

12 x 20

DT khuôn viên: 232.0 m2

DT sàn xây dựng: 959.9 m2

xem chi tiết
03

NHÀ PHỐ ANH CĂN GÓC

10 x 20

DT khuôn viên: 192.0 m2

DT sàn xây dựng: 769.3 m2

xem chi tiết
05

NHÀ PHỐ ANH CĂN GÓC

12 x 18

DT khuôn viên: 208.0 m2

DT sàn xây dựng: 821.2 m2

xem chi tiết
04

NHÀ PHỐ ANH CĂN GÓC

12 x 18

DT khuôn viên: 208.0 m2

DT sàn xây dựng: 821.2 m2

xem chi tiết
01

NHÀ PHỐ ÂU NÚI CĂN GIỮA

8 x 20

DT khuôn viên: 160.0 m2

DT sàn xây dựng: 728.2 m2

xem chi tiết
02

NHÀ PHỐ ÂU NÚI CĂN GIỮA

8 x 20

DT khuôn viên: 160.0 m2

DT sàn xây dựng: 741.5 m2

xem chi tiết
03

NHÀ PHỐ ÂU NÚI CĂN GIỮA

8 x 20

DT khuôn viên: 160.0 m2

DT sàn xây dựng: 728.0 m2

xem chi tiết
04

NHÀ PHỐ ÂU NÚI CĂN GIỮA

8 x 20

DT khuôn viên: 160.0 m2

DT sàn xây dựng: 728.2 m2

xem chi tiết
05

NHÀ PHỐ ÂU NÚI CĂN GIỮA

7.5 x 20

DT khuôn viên: 150.0 m2

DT sàn xây dựng: 683.2 m2

xem chi tiết
06

NHÀ PHỐ ÂU NÚI CĂN GIỮA

7.5 x 20

DT khuôn viên: 150.0 m2

DT sàn xây dựng: 682.5 m2

xem chi tiết
07

NHÀ PHỐ ÂU NÚI CĂN GIỮA

7.5 x 20

DT khuôn viên: 150.0 m2

DT sàn xây dựng: 696.0 m2

xem chi tiết
01

NHÀ PHỐ KIẾN TRÚC Ý CĂN GIỮA

6 x 20

DT khuôn viên: 120 m2

DT sàn xây dựng: 551.6 m2

xem chi tiết
02

NHÀ PHỐ KIẾN TRÚC Ý CĂN GIỮA

6 x 20

DT khuôn viên: 120 m2

DT sàn xây dựng: 551.6 m2

xem chi tiết
03

NHÀ PHỐ KIẾN TRÚC Ý CĂN GIỮA

6 x 20

DT khuôn viên: 120 m2

DT sàn xây dựng: 547.2 m2

xem chi tiết
04

NHÀ PHỐ KIẾN TRÚC Ý CĂN GIỮA

6 x 20

DT khuôn viên: 120 m2

DT sàn xây dựng: 551.6 m2

xem chi tiết
01

NHÀ PHỐ ÂU CĂN GIỮA

7.5 x 18

DT khuôn viên: 135 m2

DT sàn xây dựng: 616.2 m2

xem chi tiết
02

NHÀ PHỐ ÂU CĂN GIỮA

8 x 18

DT khuôn viên: 144 m2

DT sàn xây dựng: 646.5 m2

xem chi tiết
03

NHÀ PHỐ ÂU CĂN GIỮA

10 x 18

DT khuôn viên: 180 m2

DT sàn xây dựng: 814.8 m2

xem chi tiết
04

NHÀ PHỐ ÂU CĂN GIỮA

7.5 x 18

DT khuôn viên: 135 m2

DT sàn xây dựng: 606 m2

xem chi tiết
05

NHÀ PHỐ ÂU CĂN GIỮA

7.5 x 18

DT khuôn viên: 135 m2

DT sàn xây dựng: 616.2 m2

xem chi tiết
06

NHÀ PHỐ ÂU CĂN GIỮA

7.5 x 18

DT khuôn viên: 135 m2

DT sàn xây dựng: 606.2 m2

xem chi tiết
07

NHÀ PHỐ ÂU CĂN GIỮA

8 x 18

DT khuôn viên: 144 m2

DT sàn xây dựng: 653.1 m2

xem chi tiết
08

NHÀ PHỐ ÂU CĂN GIỮA

8 x 18

DT khuôn viên: 144 m2

DT sàn xây dựng: 657.8 m2

xem chi tiết
09

NHÀ PHỐ ÂU CĂN GIỮA

8 x 18

DT khuôn viên: 144 m2

DT sàn xây dựng: 646.5 m2

xem chi tiết
10

NHÀ PHỐ ÂU CĂN GIỮA

10 x 18

DT khuôn viên: 180.0 m2

DT sàn xây dựng: 804.8 m2

xem chi tiết
11

NHÀ PHỐ ÂU CĂN GIỮA

10 x 18

DT khuôn viên: 180.0 m2

DT sàn xây dựng: 814.8 m2

xem chi tiết
01

NHÀ PHỐ ÂU SÔNG NAM MỸ CĂN GIỮA

6 x 20

DT khuôn viên: 120 m2

DT sàn xây dựng: 547.1 m2

xem chi tiết
02

NHÀ PHỐ ÂU SÔNG NAM MỸ CĂN GIỮA

6 x 20

DT khuôn viên: 120 m2

DT sàn xây dựng: 547.1 m2

xem chi tiết
03

NHÀ PHỐ ÂU SÔNG NAM MỸ CĂN GIỮA

6 x 20

DT khuôn viên: 120 m2

DT sàn xây dựng: 549.1 m2

xem chi tiết
04

NHÀ PHỐ ÂU SÔNG NAM MỸ CĂN GIỮA

6 x 20

DT khuôn viên: 120 m2

DT sàn xây dựng: 549.5 m2

xem chi tiết
05

NHÀ PHỐ ÂU SÔNG NAM MỸ CĂN GIỮA

6 x 20

DT khuôn viên: 120 m2

DT sàn xây dựng: 549.5 m2

xem chi tiết
06

NHÀ PHỐ ÂU SÔNG NAM MỸ CĂN GIỮA

6 x 20

DT khuôn viên: 120 m2

DT sàn xây dựng: 552.7 m2

xem chi tiết
07

NHÀ PHỐ ÂU SÔNG NAM MỸ CĂN GIỮA

6 x 20

DT khuôn viên: 120 m2

DT sàn xây dựng: 550.4 m2

xem chi tiết
08

NHÀ PHỐ ÂU SÔNG NAM MỸ CĂN GIỮA

6 x 20

DT khuôn viên: 120 m2

DT sàn xây dựng: 550.3 m2

xem chi tiết
01

NHÀ PHỐ LA TINH CĂN GIỮA

8 x 20

DT khuôn viên: 160 m2

DT sàn xây dựng: 727.5 m2

xem chi tiết
02

NHÀ PHỐ LA TINH CĂN GIỮA

8 x 20

DT khuôn viên: 160 m2

DT sàn xây dựng: 727.5 m2

xem chi tiết
03

NHÀ PHỐ LA TINH CĂN GIỮA

8 x 20

DT khuôn viên: 160 m2

DT sàn xây dựng: 732.5 m2

xem chi tiết
04

NHÀ PHỐ LA TINH CĂN GIỮA

8 x 20

DT khuôn viên: 160 m2

DT sàn xây dựng: 732.3 m2

xem chi tiết
01

NHÀ PHỐ LA TINH CĂN GÓC GIỮA

8 x 20

DT khuôn viên: 160 m2

DT sàn xây dựng: 732.3 m2

xem chi tiết
06

NHÀ PHỐ LA TINH CĂN GIỮA

7.5 x 20

DT khuôn viên: 150 m2

DT sàn xây dựng: 686.7 m2

xem chi tiết
07

NHÀ PHỐ LA TINH CĂN GIỮA

7.5 x 20

DT khuôn viên: 150 m2

DT sàn xây dựng: 686.9 m2

xem chi tiết
08

NHÀ PHỐ LA TINH CĂN GIỮA

7.5 x 20

DT khuôn viên: 150 m2

DT sàn xây dựng: 686.1 m2

xem chi tiết
09

NHÀ PHỐ LA TINH CĂN GIỮA

7.5 x 20

DT khuôn viên: 150 m2

DT sàn xây dựng: 683.5 m2

xem chi tiết
10

NHÀ PHỐ LA TINH CĂN GIỮA

7.5 x 20

DT khuôn viên: 150 m2

DT sàn xây dựng: 686.1 m2

xem chi tiết
11

NHÀ PHỐ LA TINH CĂN GIỮA

8 x 20

DT khuôn viên: 160 m2

DT sàn xây dựng: 727.5 m2

xem chi tiết
01

NHÀ PHỐ PHÁP CĂN GÓC

13 x 20

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
02

NHÀ PHỐ PHÁP CĂN GÓC

13 x 20

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
03

NHÀ PHỐ PHÁP CĂN GÓC

13 x 20

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
04

NHÀ PHỐ PHÁP CĂN GÓC

13 x 20

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
05

NHÀ PHỐ PHÁP CĂN GÓC

13 x 20

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
06

NHÀ PHỐ PHÁP CĂN GÓC

13 x 20

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
07

NHÀ PHỐ PHÁP CĂN GÓC

13 x 20

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
08

NHÀ PHỐ PHÁP CĂN GÓC

13 x 20

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
09

NHÀ PHỐ PHÁP CĂN GÓC

13 x 20

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
10

NHÀ PHỐ PHÁP CĂN GÓC

13 x 20

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
11

NHÀ PHỐ PHÁP CĂN GÓC

13 x 20

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
12

NHÀ PHỐ PHÁP CĂN GÓC

13 x 20

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
MẶT BẰNG TỔNG THỂ

Asiana

MY1MY2MY3HE1HE2AS1AS2AS3LI1LI1LI1LI1LI1LI1FR2FR2FR2FR2FR2FR2


Hướng và vị trí

Keyblock Asiana
[ Chọn xem chi tiết ]
01

NHÀ PHỐ ĐỊA TRUNG HẢI CĂN GIỮA

6 x 20

DT khuôn viên: 120.0 m2

DT sàn xây dựng: 563.0 m2

xem chi tiết
02

NHÀ PHỐ ĐỊA TRUNG HẢI CĂN GIỮA

6 x 20

DT khuôn viên: 120.0 m2

DT sàn xây dựng: 561.2 m2

xem chi tiết
03

NHÀ PHỐ ĐỊA TRUNG HẢI CĂN GIỮA

6 x 20

DT khuôn viên: 120.0 m2

DT sàn xây dựng: 563.0 m2

xem chi tiết
04

NHÀ PHỐ ĐỊA TRUNG HẢI CĂN GIỮA

6 x 20

DT khuôn viên: 120.0 m2

DT sàn xây dựng: 563.0 m2

xem chi tiết
05

NHÀ PHỐ ĐỊA TRUNG HẢI CĂN GIỮA

6 x 20

DT khuôn viên: 120.0 m2

DT sàn xây dựng: 564.8 m2

xem chi tiết
06

NHÀ PHỐ ĐỊA TRUNG HẢI CĂN GIỮA

6 x 20

DT khuôn viên: 120.0 m2

DT sàn xây dựng: 563.0 m2

xem chi tiết
01

NHÀ PHỐ Ả RẬP CĂN GIỮA

6 x 20

DT khuôn viên: 120.0 m2

DT sàn xây dựng: 547.3 m2

xem chi tiết
02

NHÀ PHỐ Ả RẬP CĂN GIỮA

6 x 20

DT khuôn viên: 120.0 m2

DT sàn xây dựng: 547.3 m2

xem chi tiết
03

NHÀ PHỐ Ả RẬP CĂN GIỮA

6 x 20

DT khuôn viên: 120.0 m2

DT sàn xây dựng: 548.1 m2

xem chi tiết
01

NHÀ PHỐ HÀ LAN CĂN GIỮA

6 x 20

DT khuôn viên: 120.0 m2

DT sàn xây dựng: 556.2 m2

xem chi tiết
02

NHÀ PHỐ HÀ LAN CĂN GIỮA

6 x 20

DT khuôn viên: 120.0 m2

DT sàn xây dựng: 547.5 m2

xem chi tiết
03

NHÀ PHỐ HÀ LAN CĂN GIỮA

6 x 20

DT khuôn viên: 120.0 m2

DT sàn xây dựng: 550.2 m2

xem chi tiết
04

NHÀ PHỐ HÀ LAN CĂN GIỮA

6 x 20

DT khuôn viên: 120.0 m2

DT sàn xây dựng: 549.3 m2

xem chi tiết
01

NHÀ PHỐ HÀ LAN CĂN GIỮA

7.5 x 18

DT khuôn viên: 135.0 m2

DT sàn xây dựng: 593.1 m2

xem chi tiết
02

NHÀ PHỐ HÀ LAN CĂN GIỮA

7.5 x 18

DT khuôn viên: 135.0 m2

DT sàn xây dựng: 598.8 m2

xem chi tiết
03

NHÀ PHỐ HÀ LAN CĂN GIỮA

7.5 x 18

DT khuôn viên: 135.0 m2

DT sàn xây dựng: 593.6 m2

xem chi tiết
04

NHÀ PHỐ HÀ LAN CĂN GIỮA

7.5 x 18

DT khuôn viên: 135.0 m2

DT sàn xây dựng: 598.9 m2

xem chi tiết
05

NHÀ PHỐ HÀ LAN CĂN GIỮA

8 x 18

DT khuôn viên: 144.0 m2

DT sàn xây dựng: 637.8 m2

xem chi tiết
06

NHÀ PHỐ HÀ LAN CĂN GIỮA

8 x 18

DT khuôn viên: 144.0 m2

DT sàn xây dựng: 640.8 m2

xem chi tiết
07

NHÀ PHỐ HÀ LAN CĂN GIỮA

8 x 18

DT khuôn viên: 144.0 m2

DT sàn xây dựng: 632.7 m2

xem chi tiết
01

KIẾN TRÚC ÂU THUỘC ĐỊA CĂN GIỮA

7.5 x 18

DT khuôn viên: 135.0 m2

DT sàn xây dựng: 630.8 m2

xem chi tiết
02

KIẾN TRÚC ÂU THUỘC ĐỊA CĂN GIỮA

7.5 x 18

DT khuôn viên: 135.0 m2

DT sàn xây dựng: 630.8 m2

xem chi tiết
03

KIẾN TRÚC ÂU THUỘC ĐỊA CĂN GIỮA

7.5 x 18

DT khuôn viên: 135.0 m2

DT sàn xây dựng: 625.5 m2

xem chi tiết
04

KIẾN TRÚC ÂU THUỘC ĐỊA CĂN GIỮA

10 x 18

DT khuôn viên: 180.0 m2

DT sàn xây dựng: 834.0 m2

xem chi tiết
05

KIẾN TRÚC ÂU THUỘC ĐỊA CĂN GIỮA

10 x 18

DT khuôn viên: 180.0 m2

DT sàn xây dựng: 834.0 m2

xem chi tiết
01

KIẾN TRÚC BẾN HÀM TỬ CĂN GIỮA

7.5 x 18

DT khuôn viên: 135.0 m2

DT sàn xây dựng: 602.0 m2

xem chi tiết
02

KIẾN TRÚC BẾN HÀM TỬ CĂN GIỮA

7.5 x 18

DT khuôn viên: 135.0 m2

DT sàn xây dựng: 603.0 m2

xem chi tiết
03

KIẾN TRÚC BẾN HÀM TỬ CĂN GIỮA

7.5 x 18

DT khuôn viên: 135.0 m2

DT sàn xây dựng: 598.6 m2

xem chi tiết
04

KIẾN TRÚC BẾN HÀM TỬ CĂN GIỮA

7.5 x 18

DT khuôn viên: 135.0 m2

DT sàn xây dựng: 602.0 m2

xem chi tiết
05

KIẾN TRÚC BẾN HÀM TỬ CĂN GIỮA

8 x 18

DT khuôn viên: 144.0 m2

DT sàn xây dựng: 638.8 m2

xem chi tiết
06

KIẾN TRÚC BẾN HÀM TỬ CĂN GIỮA

8 x 18

DT khuôn viên: 144.0 m2

DT sàn xây dựng: 640.6 m2

xem chi tiết
07

KIẾN TRÚC BẾN HÀM TỬ CĂN GIỮA

8 x 18

DT khuôn viên: 144.0 m2

DT sàn xây dựng: 638.8 m2

xem chi tiết
05

KIẾN TRÚC HỘI AN CĂN GIỮA

8 x 20

DT khuôn viên: 160.0 m2

DT sàn xây dựng: 731.2 m2

xem chi tiết
06

KIẾN TRÚC HỘI AN CĂN GIỮA

8 x 20

DT khuôn viên: 160.0 m2

DT sàn xây dựng: 732.2 m2

xem chi tiết
07

KIẾN TRÚC HỘI AN CĂN GIỮA

8 x 20

DT khuôn viên: 160.0 m2

DT sàn xây dựng: 731.2 m2

xem chi tiết
08

KIẾN TRÚC HỘI AN CĂN GIỮA

6 x 20

DT khuôn viên: 120.0 m2

DT sàn xây dựng: 555.0 m2

xem chi tiết
09

KIẾN TRÚC HỘI AN CĂN GIỮA

6 x 20

DT khuôn viên: 120.0 m2

DT sàn xây dựng: 548.0 m2

xem chi tiết
10

KIẾN TRÚC HỘI AN CĂN GIỮA

6 x 20

DT khuôn viên: 120.0 m2

DT sàn xây dựng: 555.0 m2

xem chi tiết
11

KIẾN TRÚC HỘI AN CĂN GIỮA

6 x 20

DT khuôn viên: 120.0 m2

DT sàn xây dựng: 550.0 m2

xem chi tiết
12

KIẾN TRÚC HỘI AN CĂN GIỮA

6 x 20

DT khuôn viên: 120.0 m2

DT sàn xây dựng: 550.0 m2

xem chi tiết
01

KIẾN TRÚC HỘI AN CĂN GIỮA

6 x 20

DT khuôn viên: 120.0 m2

DT sàn xây dựng: 538.0 m2

xem chi tiết
02

KIẾN TRÚC HỘI AN CĂN GIỮA

6 x 20

DT khuôn viên: 120.0 m2

DT sàn xây dựng: 519.6 m2

xem chi tiết
03

KIẾN TRÚC HỘI AN CĂN GIỮA

6 x 20

DT khuôn viên: 120.0 m2

DT sàn xây dựng: 538.0 m2

xem chi tiết
04

KIẾN TRÚC HỘI AN CĂN GIỮA

8 x 20

DT khuôn viên: 160.0 m2

DT sàn xây dựng: 719.0 m2

xem chi tiết
01

KIẾN TRÚC HỘI AN CĂN GIỮA

8 x 20

DT khuôn viên: 160.0 m2

DT sàn xây dựng: 638.8 m2

xem chi tiết
02

KIẾN TRÚC HỘI AN CĂN GIỮA

8 x 20

DT khuôn viên: 160.0 m2

DT sàn xây dựng: 719.0 m2

xem chi tiết
12

KIẾN TRÚC NHẬT BẢN CĂN GIỮA

7.5 x 20

DT khuôn viên: 150.0 m2

DT sàn xây dựng: 675.2 m2

xem chi tiết
13

KIẾN TRÚC NHẬT BẢN CĂN GIỮA

7.5 x 20

DT khuôn viên: 150.0 m2

DT sàn xây dựng: 649.3 m2

xem chi tiết
14

KIẾN TRÚC NHẬT BẢN CĂN GIỮA

7.5 x 20

DT khuôn viên: 150.0 m2

DT sàn xây dựng: 675.2 m2

xem chi tiết
01

KIẾN TRÚC NHẬT BẢN CĂN GIỮA

7.5 x 20

DT khuôn viên: 150.0 m2

DT sàn xây dựng: 689.0 m2

xem chi tiết
02

KIẾN TRÚC NHẬT BẢN CĂN GIỮA

7.5 x 20

DT khuôn viên: 150.0 m2

DT sàn xây dựng: 693.3 m2

xem chi tiết
03

KIẾN TRÚC NHẬT BẢN CĂN GIỮA

7.5 x 20

DT khuôn viên: 150.0 m2

DT sàn xây dựng: 689.0 m2

xem chi tiết
04

KIẾN TRÚC NHẬT BẢN CĂN GIỮA

7.5 x 20

DT khuôn viên: 150.0 m2

DT sàn xây dựng: 694.2 m2

xem chi tiết
05

KIẾN TRÚC NHẬT BẢN CĂN GIỮA

7.5 x 20

DT khuôn viên: 150.0 m2

DT sàn xây dựng: 693.3 m2

xem chi tiết
06

KIẾN TRÚC NHẬT BẢN CĂN GIỮA

7.5 x 20

DT khuôn viên: 150.0 m2

DT sàn xây dựng: 693.3 m2

xem chi tiết
07

KIẾN TRÚC NHẬT BẢN CĂN GIỮA

7.5 x 20

DT khuôn viên: 150.0 m2

DT sàn xây dựng: 694.2 m2

xem chi tiết
08

KIẾN TRÚC NHẬT BẢN CĂN GIỮA

8 x 20

DT khuôn viên: 160.0 m2

DT sàn xây dựng: 735.0 m2

xem chi tiết
09

KIẾN TRÚC NHẬT BẢN CĂN GIỮA

8 x 20

DT khuôn viên: 160.0 m2

DT sàn xây dựng: 738.7 m2

xem chi tiết
10

KIẾN TRÚC NHẬT BẢN CĂN GIỮA

8 x 20

DT khuôn viên: 160.0 m2

DT sàn xây dựng: 748.3 m2

xem chi tiết
11

KIẾN TRÚC NHẬT BẢN CĂN GIỮA

8 x 20

DT khuôn viên: 160.0 m2

DT sàn xây dựng: 741.6 m2

xem chi tiết
01

NHÀ PHỐ PHÁP CĂN GÓC

13 x 20

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
02

NHÀ PHỐ PHÁP CĂN GÓC

13 x 20

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
03

NHÀ PHỐ PHÁP CĂN GÓC

13 x 20

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
04

NHÀ PHỐ PHÁP CĂN GÓC

13 x 20

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
05

NHÀ PHỐ PHÁP CĂN GÓC

13 x 18

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
06

NHÀ PHỐ PHÁP CĂN GÓC

13 x 18

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
07

NHÀ PHỐ PHÁP CĂN GÓC

13 x 18

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
08

NHÀ PHỐ PHÁP CĂN GÓC

13 x 18

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
09

NHÀ PHỐ PHÁP CĂN GÓC

13 x 20

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
10

NHÀ PHỐ PHÁP CĂN GÓC

13 x 20

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
11

NHÀ PHỐ PHÁP CĂN GÓC

13 x 20

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
12

NHÀ PHỐ PHÁP CĂN GÓC

13 x 20

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
01

NHÀ PHỐ ... CĂN GÓC

10 x 18

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
02

NHÀ PHỐ ... CĂN GÓC

10 x 18

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
03

NHÀ PHỐ ... CĂN GÓC

10 x 18

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
04

NHÀ PHỐ ... CĂN GÓC

10 x 18

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
05

NHÀ PHỐ ... CĂN GÓC

10 x 18

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
06

NHÀ PHỐ ... CĂN GÓC

10 x 18

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
07

NHÀ PHỐ ... CĂN GÓC

10 x 18

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
08

NHÀ PHỐ ... CĂN GÓC

10 x 18

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
09

NHÀ PHỐ ... CĂN GÓC

13 x 20

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
10

NHÀ PHỐ ... CĂN GÓC

10 x 20

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
11

NHÀ PHỐ ... CĂN GÓC

13 x 20

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
12

NHÀ PHỐ ... CĂN GÓC

13 x 20

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
13

NHÀ PHỐ ... CĂN GÓC

10 x 20

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
14

NHÀ PHỐ ... CĂN GÓC

13 x 20

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
15

NHÀ PHỐ ... CĂN GÓC

10 x 20

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
16

NHÀ PHỐ ... CĂN GÓC

10 x 20

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
17

NHÀ PHỐ ... CĂN GÓC

10 x 20

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
18

NHÀ PHỐ ... CĂN GÓC

10 x 20

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
19

NHÀ PHỐ ... CĂN GÓC

10 x 20

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
20

NHÀ PHỐ ... CĂN GÓC

10 x 20

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
21

NHÀ PHỐ ... CĂN GÓC

10 x 20

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...
22

NHÀ PHỐ ... CĂN GÓC

10 x 20

DT khuôn viên: ... m2

DT sàn xây dựng: ... m2

updating ...

Đăng ký nhận tin

Họ và Tên (*)
Điện thoại (*)
Email
Thông tin cần tư vấn (*)
https://canaldistrict.com.vn/
https://canaldistrict.com.vn/catalog/view/